NON MÁIS CADEA PERPETUA!

25-05-2014

Pode vivir un can ou cadela encadeado todo o día? NON, os cans e cadelas son animais sociables, este confinamento de xeito permanente nun espazo reducido e sen posibilidade de establecer as relacións sociais que enriquecen a súa vida, son un claro caso de crueldade gratuíta. Os cans e cadelas que pasan as súas vidas encadeados ou encerrados, non teñen suficiente liberdade de movemento, isto provócalles estrés e moitos outros prexuízos para a súa saúde, tanto física coma mental. Provocando ó animal sufrimentos e angustia inxustificada.